Rörsystem

Enkel design

Trolleflex röret är ett rörgenomföringssystem som består av av ett gängat flexibelt rör med slät insida.

På ändarna av röret så fäster man önskat tillbehör så som Mutter eller Fläns för att säkerställa att röret håller sig på plats.

I röret rekommenderas vårat miljöskum som tätning.

Vi har flera många alternativ av längder på våra rör och kan även tillverkas efter era önskemål.

Lätt Att Installera

  • Borra ett hål efter val av storlek på genomföring
  • Sätt på en mutter eller fläns i ena ändan av röret
  • För röret genom väggen
  • Anpassa längden på röret efter väggens tjocklek ( lätt att skära med kniv )
  • Gänga på mutter eller fläns och se till att röret spänns fast
  • Genomgången är färdig
  • Glöm inte att täta i röret med Trolleflex miljöskum

Ljud

Trolleflex rörgenomföring sluter tätt och skapar en fri passage detta motverkar att det sker ljudgenomgång vid tillexempel köldmedierör.

Då det monterade röret/kabeln inte kommer i kontakt  med väggen minimeras risken för stomljud att uppkomma.

Vatten

Trolleflex röret är slätt på insidan för att eventuella läckage av tillexempel kondens skall kunna rinna ut ur genomföringen och skydda väggen.

Lukter och insekter

Eftersom Trolleflex sluter tätt både mot vägg och rör så hindrar detta att lukt och insekter inte kommer igenom.

Patent nr S507032 Varumärke 328760