Trolleflexskum – Tätningsmassa

TROLLEFLEX skummet är:

  • Miljövänligt
  • Lätt att installera och demontera
  • Köld och ljudisolerande
  • Spill fritt
  • Åldersbeständigt
  • Flamsäkert
  • Expanderande inom 15-30 min
  • Helt miljöanpassat och innehåller inte isocyanat*

Att använda TROLLEFLEX miljövänliga skum är ett enkelt sätt att täta våra genomföringar med

Förpackning

200x60x2 mm (sväller till 30 mm)

 

Installation

Öppna förpackningen och peta in skummet runt föremålet i genomföringen.

Sedan sväller skummet till sin fulla tjocklek efter 15-30 minuter beroende på temperatur.

Vid lägre temperaturer kan tiden förlängas.

 

 

* Isocyanat klassificeras som gift enligt AFS 1996:4 och föreskrifterna för att använda produkten är stränga. Det finns bl a i tätningsmaterial, lacker, lim och stoppningsmaterial.

Djupdyk i Trolleflexskum

Mer om TrolleflexSkum – Tätningsmassa och Tätningsmedel

Trolleflex Skum är en revolutionerande tätningsmassa, framtagen för både professionella hantverkare och engagerade privatpersoner. Tätningsmassan är även populär hos industriföretag och grossister tack vare kombinationen av användarvänlighet, miljövänlighet och effektivitet.

 

Användningsområden: Trolleflex Skum är särskilt utformat för att möta de krävande behoven vid väggenomföringar, som exempelvis vid installation av luftvärmepumpar. Dess mångsidighet gör det till en oumbärlig resurs för alla typer av utomhustätning och tätning vid väggenomföringar.

 

Konkurrensfördelar:

 

Miljövänligt: Med sitt engagemang för miljön, är Trolleflex Skum helt fritt från isocyanat, vilket gör det till ett säkrare och mer hållbart alternativ.

Lättanvänt: Det är otroligt enkelt att installera och demontera, vilket sparar både tid och ansträngning.

Köld- och Ljudisolerande: Trolleflex Skum erbjuder överlägsen isolering mot både kyla och ljud, vilket ökar komforten och effektiviteten i dina projekt.

Spillfritt: Dess unika sammansättning säkerställer minimal spill, vilket optimerar användningen och minimerar avfall.

Åldersbeständigt och Flamsäkert: En långvarig och säker lösning, Trolleflex Skum står emot tidens tand och erbjuder extra säkerhet med sin flamsäkra egenskap.

Snabb Expansionsförmåga: Expanderar från 200x50x2 mm till 30 mm inom bara 15-30 minuter, vilket ger snabb och effektiv tätningsförmåga.

 

Om du är i behov av en tätmassa utomhus som är både miljövänlig och kraftfull, är Trolleflex Skum det självklara valet.

 

Användningsområden och Installation av Trolleflex Skum

Flexibel och Mångsidig Användning: Trolleflex Skum är inte bara perfekt för tätning av väggenomföringar, utan också en utmärkt lösning för en rad andra utomhusapplikationer. Dess förmåga att skapa en tät och hållbar barriär gör det idealiskt för installationer där en pålitlig tätningsmassa utomhus är avgörande.

 

Enkel och Effektiv Installation:

 

Förberedelse: Börja med att öppna förpackningen. Produkten är förpackad i måtten 200x60x2 mm.

Applicering: Placera skummet runt det objekt som ska tätas, till exempel rör eller kablar som går genom en vägg.

Expansionsprocess: Efter applicering expanderar Trolleflex Skum till sin fulla storlek på 30 mm inom 15-30 minuter, beroende på omgivningstemperaturen. Vid lägre temperaturer kan expansionsprocessen ta längre tid, men effektiviteten förblir densamma.

 

Tekniska Specifikationer:

 

Storlek: 200x60x2 mm (expanderar till 30 mm)

Miljöanpassning: Fri från isocyanat, säkerställer en miljövänlig profil.

Säkerhet och Hållbarhet: Trolleflex Skum är både åldersbeständigt och flamsäkert, vilket garanterar en långvarig och säker användning.

Med Trolleflex Skum är din tätning av väggenomföringar och utomhustätning inte bara effektiv, utan också miljövänlig och säker.

 

Vikten av Tätningsmassa vid Rörgenomföring för Luftvärmepumpar

När man installerar en luftvärmepump är det avgörande att tänka på hur rör och kablar genomförs genom väggar. Det är här Trolleflex Skum, som en förstklassig tätningsmassa, spelar en nyckelroll. Användningen av en högkvalitativ tätmassa utomhus är inte bara en fråga om effektivitet, utan också om säkerhet och hållbarhet.

 

Skydd mot Väder och Vind: Väggenomföringar är ofta utsatta för väderpåverkan. En korrekt tätning skyddar mot fukt och vatteninträngning, vilket är kritiskt för att förhindra skador på både luftvärmepumpen och byggnadens struktur. Trolleflex Skum expanderar för att fylla ut alla hålrum, vilket skapar en vattentät barriär.

 

Energi- och Kostnadseffektivitet: Korrekt tätning bidrar också till att minimera värmeförlust och kyla, vilket är särskilt viktigt för luftvärmepumpar. Genom att eliminera onödiga luftläckage säkerställs att systemet fungerar så energieffektivt som möjligt, vilket leder till lägre energiräkningar och minskad miljöpåverkan.

 

Ljudisolering: En annan fördel med Trolleflex Skum är dess ljudisolerande egenskaper. När luftvärmepumpar är i drift kan de generera ljud som kan vara störande. En tät och solid installation med Trolleflex minskar ljudöverföringen, vilket bidrar till en tystare och mer behaglig inomhusmiljö.

 

Skydd mot Skadedjur och Ohyra: Genom att täta öppningar där rör och kablar genomförs, minimeras också risken för att skadedjur och ohyra tar sig in i byggnaden. Detta är en ofta förbisedd men viktig aspekt av att använda en effektiv tätmassa utomhus.

 

Långsiktig Hållbarhet: Trolleflex Skum är utformat för att vara åldersbeständigt och flamsäkert, vilket innebär att det inte bara erbjuder omedelbar tätningsförmåga, utan också långvarigt skydd. Detta är särskilt viktigt i applikationer som luftvärmepumpsinstallationer, där hållbarhet och tillförlitlighet är nyckelfaktorer.

 

Sammantaget är användningen av Trolleflex Skum som tätningsmassa vid installation av luftvärmepumpar avgörande för att säkerställa en säker, effektiv och hållbar drift. Dess unika egenskaper gör det till det självklara valet för professionella hantverkare och hemmafixare som värdesätter kvalitet och pålitlighet.

 

Miljöaspekter och Hållbarhet med Trolleflex Skum

I dagens värld är det viktigare än någonsin att tänka på vår miljöpåverkan, särskilt inom byggbranschen. Trolleflex Skum är inte bara en överlägsen tätningsmassa, utan också ett miljömedvetet val som speglar en förändring mot mer hållbara byggmetoder.

 

Isocyanatfri Sammansättning: En av de mest framträdande egenskaperna hos Trolleflex Skum är dess isocyanatfria formula. Isocyanater, som ofta finns i traditionella tätningsmaterial, kan ha negativa effekter både på miljön och människors hälsa. Genom att välja en produkt som Trolleflex, som är helt fri från dessa skadliga kemikalier, bidrar användare till en säkrare och mer hållbar byggmiljö.

 

Långsiktig Hållbarhet: Trolleflex Skum är utformat för att vara åldersbeständigt. Denna hållbarhet innebär att materialet inte behöver bytas ut lika ofta som mindre hållbara alternativ, vilket leder till mindre avfall och en minskad miljöpåverkan över tid. Denna hållbarhetsaspekt är särskilt viktig i byggprojekt där långvarig prestanda är avgörande.

 

Minimerar Energiförlust: Genom att effektivt täta genomföringar, minskar Trolleflex Skum risken för energiförlust. Detta är viktigt för miljön, eftersom det bidrar till lägre energiförbrukning och minskade koldioxidutsläpp. För byggnader som använder luftvärmepumpar, bidrar detta till en betydande förbättring i energieffektivitet.

 

Ett Ställningstagande för Framtiden: Att välja Trolleflex Skum är ett ställningstagande. Det visar att användaren är engagerad i att skydda vår miljö och bidra till en mer hållbar framtid. Varje steg mot miljövänligare alternativ är ett steg i rätt riktning.

 

Genom att välja Trolleflex Skum, väljer du inte bara en högkvalitativ tätningsmassa för dina projekt, utan också en lösning som tar hänsyn till miljö och hållbarhet. Det är en investering i både ditt projekt och vår planets framtid.

 

Vikten av Isocyanatfri Sammansättning i Trolleflex Skum

I en tid där miljömedvetenhet och hållbarhet är av största vikt, spelar val av byggmaterial en avgörande roll. Trolleflex Skum, med sin isocyanatfria sammansättning, är en banbrytande produkt som adresserar viktiga miljöfrågor och bidrar till en grönare och säkrare framtid.

 

Isocyanater: En Miljörisk: Isocyanater som finns i många konventionella tätningsmaterial är kända för sina negativa miljö- och hälsopåverkan. Dessa kemikalier kan frigöra giftiga ämnen i luften under applicering och härdning, vilket bidrar till luftföroreningar och kan ha skadliga effekter på människors hälsa, särskilt för de som arbetar direkt med materialet. Isocyanater kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner och har även kopplats till astma och andra andningsproblem.

 

En Isocyanatfri Lösning: Genom att välja en isocyanatfri produkt som Trolleflex Skum, minimeras dessa risker avsevärt. Det innebär en säkrare arbetsmiljö för hantverkare och en mindre belastning på miljön. Detta är särskilt viktigt i tätbebyggda områden och inomhusmiljöer där luftkvaliteten är en kritisk faktor.

 

Bidrag till Hållbar Byggpraxis: Genom att använda miljövänliga material som Trolleflex Skum, främjas hållbara byggpraxis. Det är ett steg mot att minska byggbranschens koldioxidavtryck och främjar en mer ansvarsfull användning av resurser. Detta är inte bara viktigt för miljön utan blir alltmer en del av konsumenternas förväntningar och efterfrågan.

 

Långsiktig Miljöpåverkan: Genom att välja isocyanatfria produkter, bidrar man till en minskning av långsiktiga miljöskador. Traditionella tätningsmaterial kan över tid brytas ner och frigöra skadliga kemikalier i miljön. Isocyanatfri tätningsmassa som Trolleflex Skum erbjuder en mer hållbar lösning som bidrar till minskad miljöpåverkan över produktens livscykel.

 

Regelverk och Compliance: Med ökande global fokus på miljöregelverk och byggstandarder, är användning av isocyanatfria material som Trolleflex Skum inte bara ett miljövänligt val, utan också ett sätt att försäkra sig om att vara i linje med nuvarande och framtida miljöregleringar.

 

Sammanfattningsvis är valet av en isocyanatfri tätningsmassa som Trolleflex Skum ett avgörande steg mot en mer hållbar och miljövänlig byggindustri. Det representerar en investering inte bara i kvaliteten på det aktuella byggprojektet, utan också i hälsan för de som arbetar med materialet och för vår planet som helhet.

 

Varför Trolleflex Skum är det Självklara Valet

Trolleflex Skum står ut som en marknadsledare inom tätningsmaterial, kombinerande innovation, miljömedvetenhet och hög prestanda. Detta gör det till det självklara valet för både professionella hantverkare och medvetna hemmafixare, samt för industriföretag och grossister som värdesätter kvalitet och hållbarhet.

 

Miljövänlig och Säker: Med sin isocyanatfria sammansättning, är Trolleflex Skum ett miljövänligt alternativ som minskar både miljöpåverkan och hälsorisker, vilket är särskilt viktigt i dagens alltmer miljömedvetna samhälle.

 

Hög Prestanda och Pålitlighet: Det erbjuder överlägsen isolering, är lätt att installera och demontera, och ger en effektiv lösning för en mängd olika användningsområden, särskilt för tätning vid väggenomföringar såsom vid installation av luftvärmepumpar.

 

Hållbarhet och Långsiktiga Fördelar: Trolleflex Skum är inte bara effektivt och säkert, utan också åldersbeständigt och flamsäkert, vilket garanterar en långvarig prestanda och minskar behovet av frekventa ersättningar.

 

Anpassning till Marknadens Behov: Med sitt breda användningsområde, tekniska överlägsenhet och sitt fokus på miljö och hållbarhet, svarar Trolleflex Skum mot de växande kraven från både marknaden och miljön.

 

En Investering för Framtiden: Att välja Trolleflex Skum är mer än ett val av ett tätningsmaterial; det är en investering i en hållbar framtid, och ett bidrag till en grönare och säkrare byggbransch.

 

Trolleflex Skum är inte bara en produkt – det är en lösning som speglar ett ansvarsfullt val mot en bättre och mer hållbar framtid. För ditt nästa projekt, låt Trolleflex Skum vara din partner för kvalitet, säkerhet och miljövänlighet.

 

FAQ – Trolleflex Skum

Fråga: Vad är Trolleflex Skum?

Svar: Trolleflex Skum är en högpresterande, miljövänlig tätningsmassa som är utformad för att effektivt täta genomföringar och isolera mot kyla och ljud. Den är fri från isocyanater och är lämplig för både professionella och hemmabruk.

 

Fråga: Vilka är de primära användningsområdena för Trolleflex Skum?

Svar: Trolleflex Skum används främst för tätning vid väggenomföringar, särskilt vid installation av luftvärmepumpar. Den är även idealisk för olika typer av utomhustätningar.

 

Fråga: Hur installeras Trolleflex Skum?

Svar: För att installera Trolleflex Skum, öppna förpackningen, placera skummet runt det objekt som ska tätas och låt det sedan expandera. Det når sin fulla storlek på 30 mm inom 15-30 minuter beroende på omgivningstemperatur.

 

Fråga: Hur miljövänligt är Trolleflex Skum?

Svar: Trolleflex Skum är mycket miljövänligt då det är fritt från isocyanater, vilket minskar både miljöpåverkan och hälsorisker. Det är ett säkert och hållbart val för miljömedvetna användare.

 

Fråga: Är Trolleflex Skum lätt att demontera?

Svar: Ja, Trolleflex Skum är designat för att vara enkelt att installera och demontera, vilket gör det lämpligt för projekt där temporär tätning kan vara nödvändig.

 

Fråga: Hur lång är hållbarheten för Trolleflex Skum?

Svar: Trolleflex Skum är åldersbeständigt och har en lång hållbarhetstid, vilket gör det till en kostnadseffektiv och hållbar lösning för olika byggprojekt.